PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

* 7. listopadu 1978 v Hradci Králové
hejtman Královéhradeckého kraje, vysokoškolský pedagog, člen ČSSD

Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.), Kde v roce 2002 obhájil diplomovou práci na téma Československo – dánské vztahy v letech 1918-1939. Od roku 2003 působí jako odborný pracovník v Kabinetu dějin lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 2006 se stal zaměstnancem i Univerzity Hradec Králové, kde byl do roku 2007 vědeckým pracovníkem Historického ústavu Fakulty humanitních studií UHK a poté odborným asistentem Historického ústavu Filozofické fakulty.

Na hradecké univerzitě úspěšně složil rigorózní zkoušku v oboru historie (PhDr.) a taktéž v roce 2009 úspěšně absolvoval doktorské studium v oboru české a československé dějiny (Ph.D.) s obhajobou disertační práce na téma Československý exil do Švédského království po roce 1948. V roce 2005 získal badatelské stipendium na projekt The Czechoslovak Exile to Scandinavia after 1948, který byl plněn ve Švédsku a v roce 2008 získal badatelské stipendium na výzkum v Norsku na projekt Czechoslovak Exile to Norway after 1945.

V roce 2011 se stal proděkanem Filozofické fakulty UHK pro oblast vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti a byl statutárním zástupcem děkana; od července do prosince 2016 byl proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy FF UHK.

Politické působení

V letech 2008 až 2012 byl zastupitelem Královéhradeckého kraje, působil jako člen Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch a jako člen Výboru pro kulturu a památkovou péči. Zastupitelem statutárního města Hradec Králové se stal ve volbách v roce 2014, kdy ze 16. místa kandidátky vlivem preferenčních hlasů vystoupal na třetí místo. V listopadu 2014 byl navíc zvolen radním města Hradec Králové, mandát vykonával do konce roku 2016. Nadále však působí jako předseda Komise Rady města pro rozvoj cestovního ruchu a také je členem Komise rady města pro výchovu a vzdělávání. Po krajských volbách v roce 2016, do nichž jako lídr kandidátky vedl ČSSD, se stal hejtmanem Královéhradeckého kraje. Je členem ČSSD. Ve straně zastává post předsedy místní organizace ČSSD č. 2 Hradec Králové a je také místopředsedou Okresního výkonného výboru Hradec Králové.

Aktuálně od hejtmana

Stavíme dalších 56 míst pro seniory

Dalších 56 lůžek bude navíc v Tmavém Dole v domově důchodců. Stavba bude dokončena v červenci 2021, tedy za rok a kousek! Všichni tamější obyvatelé prožijí důstojné a bezpečné stáří. A to je to hlavní…

Celý článek

Jiří Štěpán: Musíme podporovat především drobné lokální producenty, ne nadnárodní firmy nebo české mamutí koncerny!

Musíme se vrátit k tomu, abychom věděli, kdo vypěstoval brambory, jablka, cibuli, mrkev, ale abychom znali i pekaře, uzenáře, rybáře, včelaře, výrobce mléčných výrobků a další. A tyto zemědělce a potravináře, kteří obdělávají a pečují o krajinu, musíme podporovat. Pokud známé a podporujeme místní malé pivovary a vinařství, tak podporujme i naše lokální zemědělce, ovocnáře, potravináře a další.

Celý článek

Aktuálně z Královéhradeckého kraje

Lidé v Královéhradeckém kraji si připomenuli oběti nacistických zločinů


Královéhradecký kraj se připojil k výzvě Velvyslanectví Státu Izrael v České republice sdílet společnou vzpomínku na životy milionů lidí po celém světě, kteří se stali obětmi nacistických zločinů během 2. světové války. Krajští zástupci symbolicky zapálili tři svíčky před pedagogickou fakultou v Hradci Králové. Právě v této budově byli ve 40. letech 20. století židovští občané shromažďování před nástupem do transportu. Podobné piety se uskutečnily v celém regionu.

Celý článek na webu Královéhradeckého kraje

I letos se v kraji uskuteční besedy na téma zdravotnické právo


Královéhradecký kraj uspořádá sérii se specialistou na zdravotnické právo Ondřejem Dostálem. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti v regionu o právech i povinnostech pacientů a zdravotnictví jako takovém. Od března do dubna se uskuteční pět besed v okresních městech, jednou pro laickou veřejnost a podruhé pro učitele a další pracovníky s dětmi a mládeží.

Celý článek na webu Královéhradeckého kraje