PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

* 7. listopadu 1978 v Hradci Králové
hejtman Královéhradeckého kraje, vysokoškolský pedagog, člen ČSSD

Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.), Kde v roce 2002 obhájil diplomovou práci na téma Československo – dánské vztahy v letech 1918-1939. Od roku 2003 působí jako odborný pracovník v Kabinetu dějin lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 2006 se stal zaměstnancem i Univerzity Hradec Králové, kde byl do roku 2007 vědeckým pracovníkem Historického ústavu Fakulty humanitních studií UHK a poté odborným asistentem Historického ústavu Filozofické fakulty.

Na hradecké univerzitě úspěšně složil rigorózní zkoušku v oboru historie (PhDr.) a taktéž v roce 2009 úspěšně absolvoval doktorské studium v oboru české a československé dějiny (Ph.D.) s obhajobou disertační práce na téma Československý exil do Švédského království po roce 1948. V roce 2005 získal badatelské stipendium na projekt The Czechoslovak Exile to Scandinavia after 1948, který byl plněn ve Švédsku a v roce 2008 získal badatelské stipendium na výzkum v Norsku na projekt Czechoslovak Exile to Norway after 1945.

V roce 2011 se stal proděkanem Filozofické fakulty UHK pro oblast vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti a byl statutárním zástupcem děkana; od července do prosince 2016 byl proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy FF UHK.

Politické působení

V letech 2008 až 2012 byl zastupitelem Královéhradeckého kraje, působil jako člen Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch a jako člen Výboru pro kulturu a památkovou péči. Zastupitelem statutárního města Hradec Králové se stal ve volbách v roce 2014, kdy ze 16. místa kandidátky vlivem preferenčních hlasů vystoupal na třetí místo. V listopadu 2014 byl navíc zvolen radním města Hradec Králové, mandát vykonával do konce roku 2016. Nadále však působí jako předseda Komise Rady města pro rozvoj cestovního ruchu a také je členem Komise rady města pro výchovu a vzdělávání. Po krajských volbách v roce 2016, do nichž jako lídr kandidátky vedl ČSSD, se stal hejtmanem Královéhradeckého kraje. Je členem ČSSD. Ve straně zastává post předsedy místní organizace ČSSD č. 2 Hradec Králové a je také místopředsedou Okresního výkonného výboru Hradec Králové.

Aktuálně od hejtmana

Stavíme dalších 56 míst pro seniory

Dalších 56 lůžek bude navíc v Tmavém Dole v domově důchodců. Stavba bude dokončena v červenci 2021, tedy za rok a kousek! Všichni tamější obyvatelé prožijí důstojné a bezpečné stáří. A to je to hlavní…

Celý článek

Jiří Štěpán: Musíme podporovat především drobné lokální producenty, ne nadnárodní firmy nebo české mamutí koncerny!

Musíme se vrátit k tomu, abychom věděli, kdo vypěstoval brambory, jablka, cibuli, mrkev, ale abychom znali i pekaře, uzenáře, rybáře, včelaře, výrobce mléčných výrobků a další. A tyto zemědělce a potravináře, kteří obdělávají a pečují o krajinu, musíme podporovat. Pokud známé a podporujeme místní malé pivovary a vinařství, tak podporujme i naše lokální zemědělce, ovocnáře, potravináře a další.

Celý článek

Aktuálně z Královéhradeckého kraje

Dokončovací práce na silnici vedoucí na Šerlich pokračují


Vzhledem k široké diskuzi, která vznikla na základě reportáže České televize o rekonstrukci silnice z Deštného na Šerlich, bychom rádi upřesnili některé v médiích interpretované informace.

Celý článek na webu Královéhradeckého kraje

Turistika, možnosti spolupráce i věda: tak se Královéhradecký kraj prezentoval na podnikatelském kooperačním fóru v Polsku


Zástupci krajských organizací reprezentovali Královéhradecký kraj na 30. Polsko-německo-českém podnikatelském kooperačním fóru, které bylo spojené s konferencí k 20. výročí spolupráce mezi regionálními samosprávami — Dolnoslezským vojvodstvím a Královéhradeckým, Pardubickým a Libereckým krajem. Zájemcům představil turistické možnosti kraje a možnosti čerpání dotací pro přeshraniční spolupráci.

Celý článek na webu Královéhradeckého kraje